17°C weather icon

Obavijest o otvaranju ponude na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske od 18.rujna 2020.

29.09.2020.

Otvaranje ponude  na  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu  Grada Makarske, koji je objavljen  dana 18. rujna 2020. u Slobodnoj Dalmaciji,  održat će se dana 8. listopada 2020. (četvrtak) u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske (Obala kralja Tomislava 2, Trg Tina Ujevića 1a) objavljen je i na internet stranici Grada Makarske i dostupan je na poveznici makarska.hr/hr/j-a-v-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-davanje-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-grada-makarske/5774

 

makarska logo