25°C weather icon

Obavijest o otvaranju ponude na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 20.prosinca 2019.

14.01.2020.

Grad Makarska
Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda
Klasa: 372-03/19-01/8
Ur. broj: 2147/01-03/6-19 - 3
Makarska,14. siječnja 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
O b a v i j e s t
o otvaranju ponude na
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 20.prosinca 2019.
 
Otvaranje ponude na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, koji je objavljen dana 20.prosinca 2019. u Slobodnoj Dalmaciji,   održat će se dana 17. siječnja 2020. (petak) u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.
 
 
 
                                                                                  Predsjednik Komisije
 
 
                                                                  

    

makarska logo