8°C weather icon

Obavijest o otvaranju ponuda pristiglih na natječaj za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova

25.02.2020.

Povjerenstvo za provođenje natječaja
za prometovanje turističkog vlakića

 

 

Klasa: 340-05/19-01/2
Ur. Broj:2147/01-01/4-20-5

Makarska, 25. veljače 2020.

 

 

 

Na temelju točke XII. Javnog natječaja za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova Klasa: 340-05/19-01/2, Ur. Broj:2147/01-01/4-19-3 od 30. prosinca 2019. godine, daje se sljedeća

 

OBAVIJEST

 

 

Otvaranje ponuda za predmetni natječaj održat će se dana 27. veljače (četvrtak) 2020. godine u gradskoj vijećnici Grada Makarske s početkom u 10,00 sati.

 

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja
za prometovanje turističkog vlakića

makarska logo