4°C weather icon

Obavijest o otvaranju ponuda na natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske (Kalalarga 4)

09.11.2015.

Grad  Makarska

Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda

Klasa: 372-03/15-01/16

Ur.broj:2147/05-04-02/2-15 -3

Makarska, 9. studenog 2015.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

Otvaranje ponude na natječaj za davanje u zakup poslovnog  prostora u vlasništvu Grada Makarske, koji je objavljen dana  13. listopada   2015. u Makarskoj kronici i na www.makarska.hr, a za poslovni prostor na adresi Kalalarga 4, u Makarskoj, površine 23,43 m2, održat će dana  11.studenog  2015 (srijeda)  u 10,00 sati u vijećnici Grada Makarske.

 

 

 

 

                                             Predsjednica Komisije

                                              Lori Veličković, dipl. iur.

makarska logo