20°C weather icon

Obavijest o oglasu i poziv na testiranje - viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

26.05.2017.

KLASA: 112-03/17-30/3
URBROJ: 2147/05-05/2-17-4
Makarska, 26. svibnja 2016.

 


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za prijam Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske temeljem Oglasa, KLASA: 112-03/17-30/3; URBROJ: 2147/05-05/2-17-01, objavljenog 12. svibnja 2017. godine (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Oglasna ploča i web stranica Grada Makarske) o prijmu u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo na određeno vrijeme sljedeću

 


OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske na radnom mjestu – Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo, a koji ispunjavaju uvjete raspisanog Oglasa, održat će se dana 2. lipnja 2017. godine (petak) u zgradi Grada Makarske, Gradska vijećnica, a prema sljedećem rasporedu:

 

- u 12,00 sati – pisano testiranje
- u 13,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12 i 143/13)
- Zakon o gradnji (NN, br. 153/13 i 20/17)
- Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN, 47/09)
- Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 08/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst www.makarska.hr)

 


GRAD MAKARSKA
Upravni odjel za prostorno
uređenje i graditeljstvo
za prijam

 

 

Oglašeno: 26. svibnja 2017. godine
 

makarska logo