14°C weather icon

OBAVIJEST O NASTAVI I. SEMESTRA IZVANREDNOG STRUČNOG STUDIJA

17.01.2012.

18.1.2011.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Studijski centar za izobrazbu trenera
Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb,
tel. 01/3658-623, 01/3658-666, e-mail: oit@kif.hrZagreb, 16.01.2012.


18.1.2011.
OBAVIJEST O NASTAVI I. SEMESTRA IZVANREDNOG STRUČNOG STUDIJA –
SVI STUDIJSKI SMJEROVI U MAKARSKOJ ZA
AKAD. 2011./2012. GOD.Štovane kolegice i kolege!

Izvješćujemo Vas da će se nastava I. semestra izvanrednog stručnog studija u
Makarskoj za sve studijske smjerove održati u Makarskoj u Sportskoj dvorani, u terminu od 28.01. – 09.02.2012. godine s početkom u subotu 28.01.2012. u 9:00 sati u Sportskoj dvorani Grada Makarske, Franjevački put 2.

• Raspored predavanja nalazi se na poleđini poziva.
• Zbog teorijskih predavanja potrebno je donijeti pribor za praćenje i zapisivanje studijske materije.
• Prisustvovanje nastavi je obvezno i uvjet je za dobivanje potpisa i izlazak na ispit iz svakog predmeta.
• Svi oni koji do sada nisu uplatiti školarinu i izvršili upis te im nedostaje neki od dokumenata trebaju uplatiti predviđene troškove I. semestra u ukupnom iznosu od 5.550,00 kuna (stipendisti 150,00 kuna) putem opće uplatnice na žiro račun Fakulteta broj: 2500009-1101232805 poziv na broj 07-71-1. Na uplatnici obvezno treba navesti ime i prezime studenta i studijski smjer – naziv upisanog Sporta, Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija ili Fitnes.
• Uplata mora biti izvršena najkasnije do ponedjeljka, 23. 01. 2012. Kopiju uplatnice ili dokumenata koje niste priložili pri upisu potrebno je dostaviti na broj faksa 01/36 34 146 najkasnije do navedenog datuma do 12:00 sati s naznakom STUDIJ MAKARSKA.
• Svi oni koji nisu izvršili upis i predali originale navedenih dokumenata isto su dužni učiniti 27. siječnja 2012. u Sportskoj dvorani Grada Makarske u vremenu od 17:00- 19:00 sati.
• Za pristupnike koji u predviđenom roku ne dostave tražene kopije uplatnica i dokumente, odnosno ne uplate troškove studija I. semestra, smatrat će se da su odustali od studija.
• Studenti usmjerenja Kondicijska priprema sportaša biti će obvezni prisustvovati međunarodnoj konferenciji Kondicijska priprema sportaša 2012. s glavnom temom „Specifična kondicijska priprema“ koja će se održavati u Zagrebu 17. i 18. veljače 2012. godine.


S poštovanjem,


Predstojnik
Studijskog centra za izobrazbu trenera
prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, v.r.
makarska logo