6°C weather icon

Obavijest o izradi Prostornog plana

26.07.2008.

29.7.08.


Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), Grad Makarska, putem Odjela za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, objavljuje sljedeću


O B A V I J E S T
O IZRADI PROSTONOG PLANA
Sukladno Programu mjera o unapređenju stanja u prostoru Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 7/07), pokrenut je postupak izrade

- Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone pretežito sportsko -rekreativnog obilježja – Platno.

Obuhvat Plana površine je 15 ha, od čega građevinsko područje čini 6,6 ha. Planirana namjena je: sportsko - rekreativni sadržaji (igrališta za nogomet, košarku, tenis, odbojku i ostale sportove).

Stručni izrađivač predmetnog plana je Arching d.o.o. Split, poduzeće za projektiranje i inženjering, Šimićeva 56, Split.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Odjelu za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Klasa: 021-01/2008-01/3812/2
Makarska, 17. srpnja 2008.

Pročelnik Odjela:
Tonći Vuković, dipl.iur.

makarska logo