18°C weather icon

Obavijest o ispravku javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

04.12.2019.

                                                              

OBAVIJEST O ISPRAVKU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

koji je   objavljen dana 2. prosinca 2019 . pod klasom: 372-03/19-01/2, ur.broj: 2147/01-03/6-19-4:

 

U Javnom natječaju za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama zadnja kolona u tabeli umjesto: Naknada za korištenje prostora kn/m2 ispravno glasi: Mjesečna naknada za korištenje prostora kn/m2.

 

 

Klasa: 372-03/19-01/2

Ur.broj:2147/01-03/6-19- 06

Makarska, 4.prosinca 2019.  

GRAD MAKARSKA

 

 

CJELOVITI TEKST JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA DOSTUPAN JE NA POVEZNICI
makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

makarska logo