16°C weather icon

Obavijest iz Odjela za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

27.12.2007.

28.12.07.

Temeljem članka 83. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN" br. 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" 7/2007.), održat će se

PRETHODNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MAKARSKE1. Prethodna rasprava održat će se dana 8. siječnja 2008. godine u 10.30 sati u sobi br. 26 - zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1

2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/06) izradio je Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, Poslovni centar Split, Matice Hrvatske 15.

3. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

4. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

5. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i
pisanim putem na adresu Gradsko poglavarstvo Grada Makarske, Obala kralja
Tomislava 1, 21 300 Makarska, zaključno s osmim danom po održavanju ove prethodne rasprave.


PROČELNIK
Tonči Vuković, dipl.iur

makarska logo