12°C weather icon

Obavijest dobavljačima Grada Makarske o obvezi izdavanja e- računa

16.06.2019.

Grad Makarska od 01. srpnja 2019. godine ima obvezu zaprimanja  računa  isključivo u elektroničkom obliku i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i male nabave, te nabave  putem narudžbenica.

 

Naime, Grad Makarska, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (N.N. 94/2018), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu.

 

Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 01. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Grad Makarska od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Jedini računi koje ćemo moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku (XML formatu) poslani putem informacijskog posrednika.

 

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika.

Informacijski posrednik Grada Makarske je FINA, a Vi možete odabrati bilo kojeg informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi), stoji u priopćenju Grada Makarske.

makarska logo