- weather icon

O B A V I J E S T o javnom otvaranju ponuda dostavljenih na Natječaj za dodjelu javnih površina za prometovanje turističkog panoramskog vlakića

29.03.2013.

GRAD MAKARSKA
Klasa: 340-01/13-10/1
Ur.br: 2147/05-05/1-13-4
MakarskA, 25. ožujka 2013. godine

SUDIONICIMA NATJEČAJA


PREDMET: Javni natječaj za dodjelu javnih površina za
prometovanje turističkog panoramskog vlakića


O B A V I J E S T
o javnom otvaranju ponuda dostavljenih na Natječaj
za dodjelu javnih površina za prometovanje turističkog panoramskog vlakića

U postupku dodjele javnih površina za prometovanje turističkog panoramskog vlakića na području grada Makarske, utvrđuje se da će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, dana 27. ožujka 2013. godine (srijeda) u 14,00 sati u sobi 26. u zgradi Grada Makarska, izvršiti javno otvaranje ponuda pristiglih u natječajnom roku.


     GRADONAČELNIK:
Marko Ožić Bebek, dr.med.

makarska logo