15°C weather icon

Novo odmorište za turiste kod Parka Peškera

14.01.2008.16.01.08.

     


Predio Gradske plaže kod Parka Peškera, preciznije kod javnog WC-a, ubrzo će krasiti odmorište za turiste i posjetitelje Gradske plaže. U cilju sprječavanja nagomilavanja otpada na plaži koje je neizbježno u "špici" ljetne sezone, pogotovo kada turisti konzumiranjem hrane i pića po plaži i području koje joj gravitira, štete kvaliteti, higijeni i općem dojmu plaže, Grad Makarska će postaviti opremu za odmaranje turista. Klupe, stolovi, i koševi za otpad osigurat će nesmetanu okrepu za turiste koji hranu konzumiraju na plaži, a cijela površina će se i hortikulturno dotjerati.

 

     

 

Radovi su počeli već  jutros, raščišćavanjem prostora.
Uz šetnicu će se postaviti i betonske vaze, koje će onemogućiti bilo kakav vid trgovine na tom dijelu. Odmorište na Gradskoj plaži još je jedan vrijedan sadržaj koji će uvelike utjecati na standard i turističku ponudu plaže.
makarska logo