5°C weather icon

Novi telefonski brojevi Gradske uprave

18.07.2007.

Gradska uprava Makarska je instalacijom nove digitalne telefonske centrale dobila nove brojeve. Od ponedjeljka 9. srpnja Gradsku upravu možete dobiti direktno u Upravne odjele i urede kako slijedi:

CENTRALA / PORTA 608-400
URED GRADONAČELNIKA Lena Kalajdžić - Administrativna tajnica gradonačelnika 608-401
URED GRADONAČELNIKA Lara Rakušić Ivanković - Predstojnica Ureda 608-404
ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE Dunja Buljan - Pročelnica Odjela 608-405
ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Dražen Kuzmanić - Pročelnik Odjela 608-433
ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO Siniša Srzić - Pročelnik Odjela 608-406
ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO Margita Cvitanović - Administrativni referent (tajnica pročelnika) 608-407
ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Tonči Vuković - Pročelnik Odjela 608-429
URED GRADONAČELNIKA Klaudija Vujčić - Administrativni referent za poslove pisarnice i arhive 608-415
URED GRADONAČELNIKA Lidija Vukadin - Stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol 608-409
makarska logo