16°C weather icon

Novi projekt Splitsko-dalmatinske županije: Na Internet stranici www. pomorsko.dobro.dalmacija.hr saznajete sve važne informacije o koncesijama ili prijavite devastaciju

26.02.2019.

Splitsko-dalmatinska županija nedavno je javnosti predstavila svoj novi projekt: Internet stranicu ''Pomorsko je dobro'' čijim je pokretanjem stanovnicima svih gradova i općina omogućeno da samo jednim klikom dobiju uvid u on- line registar svih koncesija i koncesijskih odobrenja na 1418 mikro-lokacija ili pak prijave svoje sumnje u devastaciju pomorskog dobra.

Na novoj Internet stranici www.pomorskodobro.dalmacija.hr/  možete pronaći odgovore na pitanja što je to pomorsko dobro, kako se određuju granice pomorskog dobra, kako prijaviti devastaciju pomorskog dobra, što je koncesija, koja je razlika između koncesije i koncesijskog odobrenja te što je sve potrebno za dobivanje koncesijskog odobrenja.

U projektu su sudjelovale sve pomorske jedinice lokalne samouprave, 22 grada i 10 općina, dostavom podataka o izdanim koncesijskim odobrenjima koja su u njihovoj nadležnosti. Projekt ''Pomorsko je dobro'' dio je aktivnosti Splitsko-dalmatinske županije na izgradnji sustava koji će omogućiti transparentnije i efikasnije upravljanje pomorskim dobrom na području naše županije.

 

 

makarska logo