19°C weather icon

Novi parking za motocikle u Jadranskoj ulici

17.03.2008.

18.3.08.

    

 

Danas su u Jadranskoj ulici sa prvobitnog mjesta premještene ograde prema jugu, tj. prema gradskoj rivi, kako bi se izbjeglo prolaženje motocikala na rivu. Na mjestu gdje su ograde bile prije postavljene, ogradit će se prostor koji je predviđen kao parking za motocikle da bi se izbjeglo parkiranje i prolaženje na gradskoj rivi.

makarska logo