28°C weather icon

Novi link Sportska dvorana

24.08.2008.

27.8.08.

Od danas će naši građani imati priliku pratiti napredak izgradnje nove sportske dvorane i na našim internet stranicama. U linku Polivalentna dvorana i dvorana za vaterpolo, koji se nalazi s desne strane, već sada imate priliku vidjeti napredak radova od samog početka, dakle od poravnavanja terena, uklanjanja starog rukometnog igrališta i prvih iskopa pa sve do zadnjeg stanja na gradilištu. Link je postavljen u smislu fotogalerije te se vrlo jednostavno može pregledavati i po datumima.

 

 

makarska logo