9°C weather icon

Novi AOP sustav u GCOM-u

21.07.2009.

23.7.09.

Gradski centar Osejava Makarska od 15. srpnja 2009. krenuo je sa novim načinom rada. Naime, radi se o potpunoj automatizaciji prijama, prikupljanja, obrade i dostave podataka građanima koji koriste besplatni telefonski broj 08000 112. U postojeći informacijski sustav instaliram je računalni program koji je zamijenio dosadašnje klasično primanje informacija „olovkom“. Sustav je vrijedan 25000 kuna. Sada Centar rasplaže AOP (automatskom obradom podataka) tako da su sve informacije automatski digitalno registriraju i odmah su trasparentno i izvorno u svaka doba dostupne svim korisnicima usluga GCOM-A.
Ovim putem uvelike je olakšan i profesionaliziran rad djelatnika GCOM-a, a protok informacija itekako ubrzan i pojednostavljen.


gcom@makarska.hr


makarska logo