15°C weather icon

Nova panoramska kamera grada Makarske – prozor u svijet

16.03.2011.

17.03.2011.

Prije nekoliko dana puštena je u rad nova panoramska kamera grada Makarske. Kameru su sufinancirali Turistička zajednica grada Makarske i Grad Makarska. Kamera je uvezana u postojeći sustav videonadzora kojim upravlja Gradski centar za informiranje i obavješćivanje „Osejava“ (GCOM), a postavljena je na njegov antenski stup.
Stalne snimke s te kamere (u realnom vremenu) dostupne su na službenim internetskim stranicama Grada Makarske (www. makarska.hr) i Turističke zajednice grada Makarske, kao i na info-meteorološkom stupu na Marineti.
Dobiveni prikaz panorame Makarske IP-kamerom (rezolucije 1600x1200 od 2 megapixela u punom zaslonu) prestižni je turistički prozor u svijet grada Makarske, a takav panoramski prikaz za sada nema niti jedno turističko odredište u Hrvatskoj.
makarska logo