13°C weather icon

Nema više nereda na mulu

22.04.2012.

23.4.2012.


Na području Grada Makarske zabranjeno je za zaustavljanje parkiranje vozila koristiti nogostupe i druge javno-prometne površine koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište – čl 91., st. 4. Odluke o komunalnom redu.
Komunalni redar naložit će uklanjanje vozila parkiranih na nogostupima – iz čl. 91 ove Odluke i premještanje za to određeno mjesto, preko pravne ili fizičke osobe kojoj je Grad to povjerio, a na trošak vlasnika vozila, čl. 150, st. 3.makarska logo