4°C weather icon

NatječajHTZ-a za najbolji dječji rad za dječje vrtiće i osnovne škole

15.01.2012.

16.1.2012.Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba, temeljem Programa rada i projekta Volim Hrvatsku za 2012. godinu, 2. siječnja 2012. godine raspisujuINTERNI NATJEČAJ

za najbolji dječji rad na temu

DJECA - ČUVARI PRIRODE1.

U Internom natječaju za najbolji dječji likovni rad (crtež, pastel, akvarel ili kolaž) na zadanu temu, mogu sudjelovati svi dječji vrtići u Hrvatskoj. U natjecanju djeca mogu sudjelovati pojedinačno ili u skupini najviše do petero (5) djece.Djeca zaposlenih u turističkim zajednicama ne mogu sudjelovati u natjecanju.2.

Kod dječjih radova ocjenjivat će se:

- da rad odgovara zadanoj temi,

- kreativnost,

- samostalnost u izradi rada, odnosno minimalna intervencija odgojitelja.3.

Dječji vrtić može za nagradu nominirati jedan (1) rad čije dimenzije mogu iznositi maksimalno 70x50 cm.4.

Ovaj interni natječaj, uz znanje Gradskog ureda za obrazovanje i šport Grada Zagreba i upravnih odjela za prosvjetu, kulturu i šport pri županijama, provest će Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba, svaka za svoje područje.5.

Dječji vrtići dostavljaju radove turističkoj zajednici županije i Turističkoj zajednici Grada Zagreba najkasnije do 9. ožujka 2012. godine.

Turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba prvonagrađene radove za svoje područje, dostavljaju Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice najkasnije do 23. ožujka 2012. godine.6.

Ocjenjivačka komisija turističke zajednice županije i Turističke zajednice Grada Zagreba izabrat će najbolje likovne radove i proglasiti prva tri (3) mjesta. Za najbolja tri dječja rada turistička zajednica će dodijeliti:

dječjim vrtićima namjenska sredstva za didaktička pomagala u iznosu:

- za 1. mjesto - 8.000 kn,

- za 2. mjesto - 5.000 kn,

- za 3. mjesto - 4.000 kn,

djetetu/djeci priznanja sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom za prvo, drugo i treće mjesto te poklon-paket,
mentorima priznanje.7.

Ocjenjivačka komisija Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice izabrat će najbolje likovne radove između prvonagrađenih u županijama i proglasiti prva tri (3) mjesta.Za najbolja tri dječja rada, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će dodijeliti:

dječjim vrtićima namjenska sredstva za didaktička pomagala u iznosu:

- za 1. mjesto - 15.000 kn,

- za 2. mjesto - 10.000 kn,

- za 3. mjesto - 8.000 kn,

djetetu/djeci priznanja sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom za prvo, drugo i treće mjesto te poklon-paket,
mentorima priznanje.8.

Za sudjelovanje na ovom natječaju svako dijete obavezno mora imati pisano odobrenje roditelja ili staratelja, koje treba predočiti svojem odgojitelju.9.
Kandidirani radovi mogu se preuzeti u turističkim zajednicama županija i Gradu Zagrebu nakon završetka akcije VOLIM HRVATSKU, do kraja mjeseca lipnja 2012. godine.


Natječaj za osnovne škole

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba, temeljem Programa rada i projekta Volim Hrvatsku za 2012. godinu, 2. siječnja 2012. godine raspisuju
INTERNI NATJEČAJ

za najbolji dječji rad na temu

DJECA - ČUVARI PRIRODE
1.

U Internom natječaju za najbolji dječji literarni i likovni rad na zadanu temu, mogu sudjelovati sve osnovne škole u Hrvatskoj. U natjecanju djeca mogu sudjelovati pojedinačno ili u skupini najviše do petero (5) djece.Djeca zaposlenih u turističkim zajednicama ne mogu sudjelovati u natjecanju.2.

Interni natječaj raspisuje se za najbolji rad na gore zadanu temu, i to:

a) likovni rad (crtež, pastel, akvarel ili kolaž),

b) literarni rad (sastavak ili pjesma).3.

Kod likovnih i literarnih radova učenika ocjenjivat će se:

- da rad odgovara zadanoj temi,

- kreativnost,

- samostalnost u izradi rada.

4.

Osnovna škola za nagradu može nominirati jedan (1) likovni i jedan (1) literarni rad. Likovni rad može biti dimenzija maksimalno 70x50 cm.5.

Ovaj interni natječaj, uz znanje Gradskog ureda za obrazovanje i šport Grada Zagreba i upravnih odjela za prosvjetu, kulturu i šport pri županijama, provest će Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba, svaka za svoje područje.6.

Osnovne škole dostavljaju radove turističkoj zajednici županije i Turističkoj zajednici Grada Zagreba najkasnije do 9. ožujka 2012. godine.Turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba prvonagrađene radove za izbor najboljeg rada u Republici Hrvatskoj, Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice dostavljaju najkasnije do 23. ožujka 2012. godine.7.

Ocjenjivačka komisija turističke zajednice županije i Turističke zajednice Grada Zagreba izabrat će najbolje likovne radove i proglasiti prva tri (3) mjesta.Za najbolje dječje radove turistička zajednica će dodijeliti:a) za najbolje likovne radove

školama namjenska sredstva za podršku rada likovne grupe:

- za 1. mjesto - 8.000 kn,

- za 2. mjesto - 5.000 kn,

- za 3. mjesto - 4.000 kn,

učenicima priznanja sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom za prvo, drugo i treće mjesto te poklon-paket,
mentorima priznanje.b) za najbolje literarne radove

školama namjenska sredstva za podršku rada literarne grupe:

- za 1. mjesto - 8.000,00 kn,

- za 2. mjesto - 5.000,00 kn,

- za 3. mjesto - 4.000,00 kn,

učenicima priznanja sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom za prvo, drugo i treće mjesto te poklon-paket,
mentorima priznanje.8.

Ocjenjivačka komisija Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice izabrat će najbolje literarne i likovne radove između prvonagrađenih u županijama i proglasiti prva tri (3) mjesta.Za najbolje dječje radove, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice će dodijeliti:a) za likovne radove

školama namjenska sredstva za podršku rada likovne grupe:

- za 1. mjesto - 15.000 kn,

- za 2. mjesto - 10.000 kn,

- za 3. mjesto - 8.000 kn,

djeci priznanja sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom za prvo, drugo i treće mjesto te poklon-paket,
mentorima priznanje.b) za literarne radove

školama namjenska sredstva za podršku rada literarne grupe u iznosu:

- za 1. mjesto - 15.000 kn,

- za 2. mjesto - 10.000 kn,

- za 3. mjesto - 8.000 kn,

djeci priznanja sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom za prvo, drugo i treće mjesto te poklon-paket,
mentorima priznanje.9.

Za sudjelovanje na ovom natječaju svaki učenik obavezno mora imati pisano odobrenje roditelja ili staratelja, koje treba predočiti svojem nastavniku.10.
Kandidirani radovi mogu se preuzeti u turističkim zajednicama županija i Gradu Zagrebu nakon završetka akcije VOLIM HRVATSKU, do kraja mjeseca lipnja 2012. godine.
makarska logo