0°C weather icon

Natječaj za prijavu projekata razvoja društvenog kapitala zajednice

27.08.2012.

28.8.2012.

Na osnovi potpisanog Sporazuma s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Odluke Upravnog odbora Nacionalne zaklade od 18. svibnja 2012. godine, Zaklada "Kajo Dadić" raspisuje

NATJEČAJ
za prijavu za ostvarivanje financijskih sredstava za projekte razvoja društvenog kapitala zajednice u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva


I. VRSTA PRIJAVE - VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE - ROK PRIJAVE - TRAJANJE
PODRŠKE
Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja na lokalnoj i područnoj razini u županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj
Visina financijske podrške: od Kn 25.000,00 do Kn 40.000,00
Broj projekata koji će se odobriti: do 4 projekta (za svaku županiju obuhvaćenu natječajem po jedan projekt)
Rok prijave: 17. rujan 2012.
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2013. godine

II. UVJETI PRIJAVE
Zainteresirane udruge na ovaj natječaj mogu poslati samo jednu prijavu. Ako udruga pošalje više od jedne prijave na ovaj natječaj, sve prijave biti će odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.
Uz ove opće uvjete, organizacija koja se prijavljuje mora udovoljiti i svim posebnim uvjetima propisanim u Uputama za prijavu.


III. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje financijske podrške za projekt razvoja društvenog kapitala zajednice prijaviti na propisanim obrascima koji zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu natječajnu dokumentaciju.
Natječajnu dokumentaciju – popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na kojem trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku te priloge, treba, isključivo poštom, uz napomenu "za natječaj" i - Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava - poslati na adresu:
Zaklada "Kajo Dadić"
"za natječaj - Društveni kapital zajednice"
Osječka 16
21000 Split
- Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava -
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 17. rujna 2012. godine), nepotpune prijave, prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave uz koje se neće nalaziti propisana dokumentacija na CD-u, prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Natječaja, neće se razmatrati.


IV. GLAVNI KRITERIJ ZA ODABIR PROJEKTA
- kvaliteta projekta
- neposredna ili posredna korist za lokalnu zajednicu od provedbe projekta
- organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu projekta
- uključenost građana i građanki u provedbu projekta
- realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta
- suradnja s drugim organizacijama civilnoga društva/sektorima
- inovativnost i primjenjivost projekta
- održivost i nakon završetka financijske podrške


V.DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

- kvaliteta projekta
- neposredna ili posredna korist za lokalnu zajednicu od provedbe projekta
- organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu projekta
- uključenost građana i građanki u provedbu projekta
- realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta
- suradnja s drugim organizacijama civilnoga društva/sektorima
- inovativnost i primjenjivost projekta
- održivost i nakon završetka financijske podrške


VI. PROCJENA KVALITETE PRIJAVA

Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva u RH, prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na procjenjivanje nezavisnom procjenjivačkom tijelu.


VII. OBJAVA REZULTATA

Rok za objavu prihvaćenih projekata je prosinac 2012. godine. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Zaklade "Kajo Dadić" http://zaklada-dadic.hr i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva http://zaklada.civilnodrustvo.hr.


VIII. KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA

Odluke Zaklade "Kajo Dadić" o odobravanju ili neodobravanju podrški su konačne. Svaka udruga koja je sudjelovala u natjecanju za dodjelu podrški može uputiti prigovor Upravnom odboru Zaklade "Kajo Dadić" u roku od 8 dana od dana primitka obavjesti o rezultatima natječaja u slučaju da je uočila možebitne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene njene prijave. S tim u vezi, udruge mogu ostvariti pravo uvida u dokumentaciju zbirne procjene prijava.
Upravni odbor Zaklade "Kajo Dadić" dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora odnosno održavanja sjednice na kojoj se raspravljalo o prigovoru, ako se radi o prigovoru koji ukazuje na propuste u primjeni propisanog postupka procjene prijava.


IX. MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA

Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade "Kajo Dadić" odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima imovinski interes, primjenjuju se odredbe Pravilnika, na način da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade "Kajo Dadić" (procjenjivačko tijelo) ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.


Nacionalna zaklada pridržava pravo smanjenja broja podrški kao i visine sredstava za podrške ovisno o ukupno doznačenim sredstvima u 2013. godini.


DOMUNTACIJA
makarska logo