13°C weather icon

Natječaj za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja

13.05.2012.

Natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2012./2013.
Rok: 4. lipnja 2012.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje:N A T J E Č A J
za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih
u školskoj godini 2012./2013.1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

Financijske potpore će se dodijeliti udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su izravno vezano za provedbu mjera iz zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Očekuje se da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju ovoga natječaja najboljim projektima udruga moći dodijeliti ukupno oko 6.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 30.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna. Financijskim potporama udrugama, pomoći će se provedba do 100 projekata.

3. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama ("Narodne novine", broj 88/2001. i 11/2002.), čije je primarno djelovanje usmjereno na područje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Udruga može prijaviti samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 1. lipnja 2013. godine.


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA I DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Za pristup obrascima prijave potrebno se registrirati u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca: http://eobrasci.mzos.hr/ .
Nakon registracije ispunjavaju se sljedeći obrasci:

Obrazac PODACI O UDRUZI
Obrazac PODACI O PROJEKTU UDRUGE
2.a) Obrazac PRORAČUN PROJEKTA UDRUGE
2.b) Obrazac ŽIVOTOPIS VODITELJICE/VODITELJA PROJEKTA


DOKUMENTI I OBRASCI
makarska logo