12°C weather icon

Natječaj za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2016./2017.

28.10.2016.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 28. listopada 2016. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2016./2017.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti pet (5) studentskih stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2016./2017.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u

  Republici Hrvatskoj,

- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

  raspisivanja natječaja za stipendije i

- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente – 800,00 kuna mjesečno (osim za

      mjesece srpanj i kolovoz).

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za  

     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

     djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,  

     www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 

1. Domovnicu (presliku),

2. Potvrdu o prebivalištu,

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj (prosjek

    ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50),

4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,

5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):

- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece.

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. prosječna ocjena svih položenih ispita i

2. socijalni položaj.

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

                                                                                               GRAD MAKARSKA

                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                               Tonći Bilić, ing.

 

KLASA: 604-02/16-20/2

URBROJ: 2147/05-04-12/1-16-1

Makarska, 28. listopada 2016.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

makarska logo