11°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.

10.11.2014.

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 13/14) Gradonačelnik Grada Makarske dana 10. studenog 2014. godine raspisuje
 
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja
grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.
 
I. Grad Makarska će dodijeliti četiri (4) studentske stipendije uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u
 Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije
 raspisivanja natječaja za stipendije i
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.
 
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente – 800,00 kuna mjesečno (osim za
      mjesece srpanj i kolovoz).
 
IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od
     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče
     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Odjel za društvene
     djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.
 
V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Odjelu za društvene djelatnosti
    Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske, www.makarska.hr)
    kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:
 
1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na svučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj (prosjek
    ocijena svih prethodnih semestara minimalno 4,80),
4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):
- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i
- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece.
 
VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 
VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:
1. prosječna ocjena svih položenih ispita i
2. socijalni položaj.
 
VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
 
Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.
 
IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.
 
 
                                                                                                GRAD MAKARSKA
 
 
KLASA: 604-02/14-20/1
URBROJ: 2147/05-06/1-14-3
Makarska, 10. studenog 2014. god.
 
Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

 

makarska logo