14°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima

03.11.2009.

3.11.09.


Dana 03. studenog 2009. godine (utorak) u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“ objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2009/2010.. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata slabijeg imovnog stanja („Glasnik Grada Makarske“ 14/2009), Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
za akademsku godinu 2009./2010.


U akademskoj godini 2009./2010. dodijelit će se najviše 15 stipendija redovitim studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske.

Ostvarivanje prava za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju:

a)   uvjet prebivališta – hrvatski državljani s najmanje pet godina prebivališta na području grada Makarske;
b)   uvjet prihoda – da prihod po članu obitelji u prethodnoj godini, te za posljednja tri mjeseca prije javljanja na natječaj ne prelazi 1.300,00 kuna;
c)   uvjet ocjene – prosjek od najmanje 3,00 u prethodnoj akademskoj godini za studente viših godina, odnosno najmanje 4,00 u sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja za studente I. godine / semestra;
d)   da redovito upisuju akademsku godinu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

1.   Domovnicu (preslik);
2.   Osobne iskaznice svih članova kućanstva (preslik);
3.   Izjavu o sastavu kućne zajednice, ovjerenu od javnog bilježnika;
4.   Potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu, a student više godine i dokaz o kontinuiranom upisu u više godine redovnog studija, ovjerenu od Fakulteta;
5.   Potvrdu o prosjeku ocjena:
• studenti 1. godine – preslike svjedodžbi za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;
• studenti viših godina – prijepis ocjena iz prethodne godine studiranja, ovjeren od Fakulteta;
6.   Potvrde o primanjima članova obitelji:
• zaposleni – potvrda poslodavca o prihodima ostvarenim na osnovu nesamostalnog rada za prethodna tri mjeseca;
• umirovljenici – odresci o isplati mirovine za prethodna tri mjeseca, odnosno uvjerenje Mirovinskog fonda o nekorištenju mirovine;
• nezaposleni – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o redovnoj evidenciji;
• Potvrdu o dohotku za sve članove kućanstva (izdaje Porezna uprava);

Ukoliko nema nikakve promjene činjeničnog stanja u odnosu na točke ad)1. – ad)6. prethodnog stavka korisnici Stipendija za akademsku godinu 2008./2009. prilažu samo Potvrdu o primanjima članova obitelji.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se pisanim putem na adresu:
Grad Makarska,
Obala kralja Tomislava 1, Makarska,
s naznakom “Natječaj za stipendije“

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve uvjeti natječaja određeni su Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata slabijeg imovnog stanja, a koji se može dobiti u soba br. 14a Grada Makarske.
makarska logo