13°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2010./2011.

31.01.2011.

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata slabijeg imovnog stanja („Glasnik Grada Makarske“, br. 14/2010), Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2010./2011.

U akademskoj godini 2010./2011. Grad Makarska će dodijeliti najviše 15 stipendija redovitim studentima s područja grada Makarske.

Pravo na stipendiju ostvaruje student koji ispunjava:
1. uvjet prebivališta – hrvatski državljanin s najmanje 5 (pet) godina prebivališta na području grada Makarske;
2. uvjet prihoda – mjesečni prihod po članu obitelji, u prethodnoj godini, te za posljednja tri mjeseca prije javljanja na natječaj ne prelazi 1.500,00 kuna (za nezaposlene članove obitelji koji se redovito ne vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smatra se kako primaju prosječnu mjesečnu plaću u Republici Hrvatskoj). Ovaj iznos uvećavan je za po 500,00 kuna kućnim zajednicama koje imaju dvoje ili više članova redovnih studenata;
3. uvjet ocjene – student prve godine studija koji je sve godine srednjoškolskog obrazovanja ostvario prosjek ocjena 4,50. Student više godine / semestra studija koji redovito upisuje godinu / semestar, koji je u prethodnim godinama studiranja ostvario prosjek ocjena najmanje 4,00.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1. domovnicu (preslik),
2. dokaz o prebivalištu studenta,
3. izjavu o sastavu kućne zajednice, ovjerenu od javnog bilježnika,
4. preslike osobnih iskaznica ostalih članova kućne zajednice,
5. potvrdu o prosjeku ocjena:
     a) studenti 1. godine - preslike svjedodžbi za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;
     b) studenti viših godina – prijepis ocjena ostvarenih tijekom studiranja, ovjeren od fakulteta,
6. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu (a student više godine i dokaz o kontinuiranom upisu u sve godine redovnog studija) ovjerenu od fakulteta,
7. potvrde o primanjima članova obitelji:
     a) zaposleni - potvrda poslodavca o prihodima ostvarenim na temelju rada za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava,
     b) umirovljeni - odresci o isplati mirovine za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava, odnosno uvjerenje Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine,
     c) nezaposleni - uvjerenje Zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska o redovnoj evidenciji,
     d) za sve članove obitelji - potvrdu o dohotku, koju izdaje porezna uprava.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se pisanim putem na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s naznakom “Natječaj za stipendije“.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve uvjeti natječaja određeni su Pravilnikom o načinu i uvjetima stipendiranja studenata, a koji se može dobiti u sobi br. 5 zgrade Grada Makarske.

Klasa: 604-02/11-20/01
Ur. broj: 2147/05-06/1-11-1
Makarska, 31. siječnja 2011.
makarska logo