3°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2009./2010.

30.11.2009.

8.12.09.Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata
slabijeg imovnog stanja („Glasnik Grada Makarske“ 14/2009),
Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
za akademsku godinu 2009./2010.


U akademskoj godini 2009./2010. dodijelit će se najviše 10 stipendija redovitim studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske.

Ostvarivanje prava za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju:

a) uvjet prebivališta – hrvatski državljani s najmanje pet godina prebivališta na području grada Makarske;

b) uvjet prihoda – da prihod po članu obitelji u prethodnoj godini te za posljednja tri mjeseca prije javljanja na natječaj ne prelazi 1.300,00 kuna;

c) uvjet ocjene – prosjek od najmanje 3,00 u prethodnoj akademskoj godini za studente viših godina, odnosno najmanje 4,00 za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja za studente I. godine / semestra;

d) da redovito upisuju akademsku godinu.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1. domovnicu (preslik);
2. osobne iskaznice svih članova kućanstva (preslik);
3. izjavu o sastavu kućne zajednice ovjerenu od javnog bilježnika;
4. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu, a student više godine i dokaz o kontinuiranom upisu u više godine redovnog studija, ovjerenu od Fakulteta;
5. potvrdu o prosjeku ocjena:
• studenti 1. godine – preslike svjedodžbi za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;
• studenti viših godina – prijepis ocjena iz prethodne godine studiranja, ovjeren od Fakulteta;
6. potvrde o primanjima članova obitelji:
• zaposleni – potvrda poslodavca o prihodima ostvarenim na osnovu nesamostalnog rada za prethodna tri mjeseca;
• umirovljenici – odresci o isplati mirovine za prethodna tri mjeseca, odnosno uvjerenje Mirovinskog fonda o nekorištenju mirovine;
• nezaposleni – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o redovnoj evidenciji;
7. potvrdu o dohotku za sve članove kućanstva (izdaje Porezna uprava).


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se pisanim putem na adresu:
Grad Makarska,
Obala kralja Tomislava 1, Makarska,
s naznakom “Natječaj za stipendije“

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi uvjeti natječaja određeni su Pravilnikom o načinu i uvjetima stipendiranja studenata slabijeg imovnog stanja, a koji se može dobiti na uvid u sobi br.14a u zgradi Grada Makarske.
makarska logo