6°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2015./2016.

27.10.2015.

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 13/14 i 11/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 26. listopada 2015. godine raspisuje

 
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja
grada Makarske za akademsku godinu 2015./2016.
 
I. Grad Makarska će dodijeliti četiri (4) studentske stipendije studentima u deficitarnim
   fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2015./2016.
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije
  raspisivanja natječaja za stipendije,
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta i
- studenti koji su se opredijelili za jedan od deficitarnih fakulteta za Grad Makarsku i to:
 
  1. Farmacija
  2. Fizika
  3. Logopedija
  4. Matematika
  5. Medicina
  6. Medicinska biokemija
  7. Stomatologija i
  8. Veterina.
 
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente u deficitarnim zanimanjima – 800,00 kuna
      mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).
 
IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od
     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče
     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za
     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.
    
V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene
     djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,
     www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:
 
1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):
- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,
- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece i
- svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine
   fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju.
 
VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 
VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:
1. deficitarnost fakulteta sukladno odluci Gradonačelnika Grada Makarske,
2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena
   svih položenih ispita (student višeg semestra) i
3. socijalni položaj.
 
VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
 
Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.
 
IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.
 
 
                                                                                              GRAD MAKARSKA
                                                                                             
KLASA: 604-02/15-20/4
URBROJ: 2147/05-04-12/1-15-1
Makarska, 26. listopada 2015.
 
 
Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE
makarska logo