3°C weather icon

NATJEČAJ za dodjelu kredita studentima

02.11.2009.

3.11.09.

Dana 03. studenog 2009. godine (utorak) u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“ objavljen je Natječaj za dodjelu kredita studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010.. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Na temelju članka 2. Zaključka o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010. (Glasnik Grada Makarska 14/08), Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu kredita studentima s područja grada Makarske
za akademsku godinu 2009./2010.

U akademskoj godini 2009./2010. dodijelit će se kredit studentima:
1. hrvatskim državljanima s najmanje 5 godina prebivališta u gradu Makarskoj;
2. koji u jesenskom upisnom roku nisu upisali posljednji semestar studiranja ili nisu apsolventi, a redovno upisuju sve godine / semestre studija;
3. prve godine koji su sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja završili izvrsnim uspjehom;
4. viših godina / semestara studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek od najmanje 3,50;
5. izuzeti od navedenog pod 3. i 4. su redovni studenti studija koji su evidentirani kao deficitarna zanimanja po podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispostava Makarska, i to sljedeća:
- dipl. ing. građevine,
- farmaceut,
- akademski glazbenik (raznih usmjerenja),
- prof. biologije i kemije,
- prof. zemljopisa i povijesti,
- psiholog;
6. koji osobno ili je član obitelji koja nema nepodmirene obveze prema Gradu Makarskoj.

Lista prvenstva za ostvarivanje prava na kredit sastavit će se na temelju Osnovnih mjerila za dodjelu kredita i (članak 2., članak 3. i članak 4. Zaključka o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010.).

Prijavi na natječaj obvezno je priložiti:
1. zamolbu;
2. domovnicu (preslik);
3. uvjerenje PP Makarska o prebivalištu;
4. izjavu studenta kako ne ostvaruje drugu novčanu potporu po osnovi obrazovanja, ovjerenu od javnog bilježnika;
5. svjedodžbe za četiri godine srednjoškolskog obrazovanja - ako je I. godina/semestar studija (preslik);
6. dokaz fakulteta o redovnom upisu u sve godine / semestre studija i
7. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine / semestra studija.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u glasilu Grada Makarske „Makarsko primorje“.

Prijave se podnose na adresu:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska
(Natječaj za dodjelu kredita studentima)

Sve uvjeti natječaja određeni su Zaključkom o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010., a koji se može dobiti u soba br. 14a Grada Makarske.
makarska logo