13°C weather icon

Natječaj za dodjelu kredita studentima na području grada Makarske

04.02.2008.

5.2.08.

Na temelju članka 2. Zaključka o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008. usvojenog na 29. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanoj 1. veljače 2008. godine, Klasa: 021-01/08-01/727, GRAD MAKARSKA raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu kredita
studentima s područja grada Makarske
za akademsku godinu 2007./2008.

 

U akademskoj godini 2007./2008. dodijelit će se kredit:
A) STUDENTIMA PRVE GODINE
B) STUDENTIMA OSTALIH GODINA

Osnovna mjerila za dodjelu kredita ispunjava student koji je:
1. hrvatski državljani s najmanje 5 godina prebivališta u Makarskoj;
2. ne ostvarivanje druge novčane potpore na osnovi školovanja;
3. ostvario izvrstan uspjeh tijekom sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, a pohađa 1. godinu/semestar studija;
4. ostvario prosjek ocjena od najmanje 3,50 u prethodnoj akademskoj godini, a student je ostalih godina/semestara studija;
5. redovno upisao sve godine/semestre studija i
6. nije apsolvent;

Lista prvenstva za ostvarivanje prava na kredit sastavit će se na temelju Osnovnih mjerila za dodjelu kredita i (članak 2., članak 3. i članak 4. Zaključka o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008.).

Prijavi na natječaj obvezno je priložiti:
1. zamolbu;
2. Domovnicu (preslik);
3. Uvjerenje PP Makarska o prebivalištu;
4. Izjavu studenta kako ne ostvaruje drugu novčanu potporu po osnovi obrazovanja, ovjerenu od javnog bilježnika;
5. Svjedodžbe za četiri godine srednjoškolskog obrazovanja - ako je I. godina/semestar studija (preslik);
6. Potvrdu fakulteta o redovnom upisu u sve godine/semestre studija i
7. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine /semestra studija.

Student i roditelj studenta ne smiju imati nepodmirena dugovanja prema Gradu Makarskoj.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Glasilu grada Makarske „Makarsko primorje“.

Prijave se podnose na adresu:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska
(Natječaj za dodjelu kredita studentima)

Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske (soba br. 5 ili telefon 021 / 608 433).

Klasa: 021-01/08-01/727-2
Makarska, 1. veljače 2008. godine

 

Napomena: Natječaj objavljen u tjedniku Makarsko Primorje, dana 5. veljače 2008. (utorak).

makarska logo