6°C weather icon

Natječaj za dodjelu donacija u 2012. godini

13.06.2012.

14.6.2012.

Četrnaestu godinu zaredom Zagrebačka banka raspisuje javni Natječaj za dodjelu donacija, u kojem mogu sudjelovati organizacije, udruge, klubovi i društva kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji neposredno ili posredno utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Natječaju mogu pristupiti organizacije (pravne osobe) čiji su projekti vezani uz jedno od sljedećih područja društvenog djelovanja:

Djeca i mladi – projekti vezani za razvoj samosvijesti i razvoj socijalnih vještina kod djece i mladih -
Projekti koji pridonose zdravom odrastanju, uspostavljanju zdravijih i kvalitetnijih odnosa i pozitivnog ponašanja, koji omogućuju da se djeca i mladi uspješnije nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih stavlja svakodnevni život, a sve u cilju obiteljskog, školskog i društvenog uspjeha djece i mladih.
Inovativnost - poticanje inovacija koje pridonose napretku na svom području djelovanja te imaju korist za društvo općenito -
Inovativni i kreativni projekti ključni su za održiv razvoj zajednice. U trenutku kada inovacija bude implementirana, ona mora rezultirati benefitima za okolinu, što se u konačnici odražava na povećanje kvalitete življenja; inovativni projekti u edukaciji, kulturi, turizmu, kreativnoj industriji....
Humanitarno djelovanje – projekti koji pridonose unapređenju kvalitete života -
Projekti u području zdravstva i edukacije koji uključuju sve generacije, a baziraju se na korištenju novih pristupa, tehnologija...

Zadnji datum prijave za sva područja Natječaja je 15. srpnja 2012. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u rujnu 2012.
Za svako područje Natječaja osnovana je Komisija koja odabire projekte koji ulaze u uži izbor donacije Zagrebačke banke. Članovi Komisije društveno su priznate osobe i ugledni stručnjaci iz određenog područja djelovanja.
Uvjet ovogodišnjeg Natječaja za dodjelu donacija

Pet najboljih projekata, unutar svake kategorije, odabranih od strane Komisije, ulazi u drugi krug Natječaja te će biti prezentirani široj javnosti na službenim stranicama Natječaja na društvenoj mreži Facebook. Svakom projektu bit će dodijeljen inicijalni iznos od 10.000 kuna.
Unutar Facebook aplikacije svaki od ukupno 15 projekata imat će vlastitu stranicu za potrebe predstavljanja sudionicima. Stranica pojedinog projekta sadržavat će opis misije projekta, izgled PicBadge-a , video snimku projekta u trajanju do 60 sekundi, fotografije i linkove na Facebook stranicu projekta, te linkove na Twitter i web stranicu - u slučaju da projekt ima i ove stranice.
Na svakoj stranici sudionici će imati mogućnost glasovati za navedeni Projekt, donirati vlastiti status, objaviti vlastite komentare, pozvati prijatelje da glasuju za navedeni projekt te pogledati broj trenutačno prikupljenih glasova za projekt.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s hrvatskim državljanstvom i prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane na društvenoj mreži “Facebook” (na web stranici http://www.facebook.com), a koji su fanovi Facebook stranice ”ZABA Donacije” te su u razdoblju glasovanja postali korisnici aplikacije "ZABA Donacije".
Osobne informacije koje sudionici dostave kroz Facebook aplikaciju služit će isključivo u svrhu provjere glasova pojedinačnim projektima te se neće koristiti u komercijalne svrhe niti dijeliti trećim osobama.
Svi korisnici Facebooka moći će glasovati za projekte, a iznos donacije dodijeljene svakom od projekata bit će proporcionalan broju prikupljenih glasova putem Facebooka.

Glavni kriteriji za odabir dobitnika donacija:

kvaliteta projekta
neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu
objektivne mogućnosti realizacije projekta ili konkretnih dijelova projekata u razdoblju od godine dana
nacionalna (regionalna) pokrivenost
raznolikost projekata po područjima djelovanja

Pravila Natječaja za donacije 2012.
Sudionici Natječaja mogu biti isključivo pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pravila za prijavu na Natječaj:
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je ispuniti pristupnicu.
Sudionik može prijaviti samo jedan projekt na Natječaj.
Projekti koji se ne uklapaju u područja navedena u Natječaju neće se uzimati u obzir.

Pristupnica:
Nepotpuno ispunjene pristupnice neće se uzimati u obzir.
Pristupnica mora biti ovjerena potpisom ovlaštene osobe i pečatom. Uz pristupnicu obavezno je priložiti rješenje o registraciji udruge/organizacije nositelja projekta.
Ispunjena pristupnica uz dodatni materijal u cijelosti može sadržavati do 10 stranica A4 formata.
Pristupnica uz popratni materijal ne vraća se sudionicima Natječaja (stoga molimo da ne šaljete originale popratnih dokumenata).
Podaci navedeni u pristupnici moraju biti istiniti i podložni su provjeri.
Ispunjena pristupnica uz dodatni materijal vrijedi isključivo ukoliko je poslana poštom do 15. srpnja 2012. (prihvaća se datum poštanskog pečata).

Prijavu pošaljite na adresu:
Zagrebačka banka d.d.
Identitet i komuniciranje
Paromlinska 2
10000 Zagreb
s naznakom “Natječaj za dodjelu donacija”

Svi sudionici Natječaja bit će obaviješteni pisanim putem o rezultatima Natječaja (na adresu navedenu u pristupnici) te putem medija i web stranice Zagrebačke banke (www.zaba.hr).

Dodatne informacije:
Možete zatražiti u Informacijskom centru Zagrebačke banke, na brojeve telefona: 0800-00-24 ili 01/ 3773-333, odnosno putem e-maila:
donacije@unicreditgroup.zaba.hr
makarska logo