12°C weather icon

Natječaj za dodjelu donacija OTP banke

28.02.2013.

1.3.2013.

U sklopu svog donacijskog programa Zeleno svjetlo za…
OTP banka d.d. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2013. GODINI


I. UVJETI NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke d.d. imaju registrirane udruge, klubovi i organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2013. godini.
Osnivači udruga ili organizacija ne smiju biti djelatnici OTP banke niti činiti većinu njihova članstva.


II. GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA
1. Mladi, obrazovanje i znanost
Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi
Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti
2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baπtine te očuvanje okoliπa
Originalnost i kvaliteta projekta
Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš
3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)
Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu
Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava
4. Sport
Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade
Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima
Kriteriji izvan kategorija:
Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.
Održivo upravljanje fnancijama.
Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.
Dosadašnja uspješnost projekata.


III. PRAVILA NATJEČAJA
Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.
Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.
Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.
Prijave izvan roka i bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.
Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju OTP banka d.d. pozvat će na potpisivanje ugovora o donaciji te rezultate natječaja objaviti na svojoj web stranici i u medijima.


IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Molbe se dostavljaju isključivo na prijavnici za natječaj, koja je sastavni dio ovog natječaja. Obrazac prijavnice objavljen je na web stranici OTP banke d.d. www.otpbanka.hr
Prijave za dodjelu donacije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija OTP banke d.d. u 2013. godini“ ili se predaju osobno na istoj adresi u Službu protokola.
Natječaj je otvoren do 30. ožujka 2013. godine.
www.otpbanka.hr • 062 201 555
Zeleno svjetlo za...


PRIJAVNICA
makarska logo