- weather icon

Nacrt plana razvoja kulturnog turizma na uvidu na internetskoj stranici Grada: Primjedbe se zaprimaju do 10. studenog 2015.

30.10.2015.

Grad Makarska izradio je Nacrt plana razvoja kulturnog turizma koji će na uvidu javnosti, na internetskoj stranici Grada, biti dostupan sve do 10. studenog.Komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije svi zainteresirani mogu poslati na adresu elektroničke pošte: projekti@makarska.hr do isteka propisanog roka. U tekstu elektroničke poruke treba istaknuti:
•          Ime/Naziv sudionika u savjetovanju
•          Stranica prijedloga/ primjedbe
•          Tekst prijedloga/primjedbe
 
Pristigle komentare, prijedloge i primjedbe će obraditi imenovana radna skupina koja će ih objediniti u konačan dokument.
 
Ciljevi zbog kojih se Grad Makarska odlučio na donošenje ovakvog dokumenta su izrada smjernica za kreiranje specijalizirane autentične turističke ponude kulturnog turizma, definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma, definiranje kulturno-turističkih projekata grada Makarske te izrada smjernica za realizaciju istih.
Polazište za izradu Plana bila je činjenica da turizam u gradu Makarskoj predstavlja najvažniju gospodarsku aktivnost. Iz tog razloga nužno je planski pristupiti razvoju selektivnih vrsta turizma, a posebice kulturnog turizma, s obzirom na to da u Makarskoj postojerazvojni projekti čija se realizacija treba planirati razvojnim dokumentom.
 
Za izradu Plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske koristio se standardni metodološki postupak za izradu razvojnih planskih dokumenata. Za potrebe izrade ovog dokumenta imenovana je radna skupina čiji su članovi birani  na temelju svojih specifičnih znanja i iskustava, struke i dosadašnjeg zalaganja u lokalnoj zajednici. Za potrebe sekundarnog dijela istraživanja korištena je relevantna literatura, baze podataka, članci i sl. S analizom stanja započelo se konzultirajući dokumentacijsku osnovu, pravne akte, kao i pozitivne zakonske propise Grada Makarske, Splitsko-dalmatinske županije, Republike Hrvatske i Europske unije.
Također je provedeno nekoliko primarnih istraživanja o kulturnom turističkom potencijalu grada Makarske. Na temelju provedenih analiza i istraživanja pristupilo se izradi SWOT analize u koju su bile uključene sljedeće interesno-utjecajne skupine:
-        privatni iznajmljivači
-        turističke agencije
-        hotelijeri
-        mjesni odbori
-        članovi Gradskog vijeća
-        djelatnici u kulturi (civilni, javni i gospodarski sektor)
-        djelatnici u turizmu (civilni, javni i gospodarski sektor).
Instrument istraživanja bili su upitnici za izradu SWOT analize. Na temelju obrade rezultata SWOT analize održana je radionica o viziji, misiji i ciljevima Akcijskog plana, na temelju čega je radna skupina dalje izradila cjelovit pregled aktivnosti i zadaća, njihove izvršitelje te okvirne  rokove.
 

Integralni tekst Nacrta plana razvoja kulturnog turizma možete pročitati OVDJE. 

makarska logo