13°C weather icon

Mreža aktivnih građana Makarska: Edukacijske aktivnosti petkom od 10,30 do 12 sati u prostorima Savjetovališta 'Lanterna'

19.03.2017.

U partnerstvu s Udrugom OSI ‘Sunce’ i Savjetovalištem ‘Lanterna’, a uz financijsku potporu Grada Makarske (20.000,00 kn), udruga Ruke za bolju Makarsku provodi jednogodišnji program podrške organizacija civilnog društva pod nazivom Mreža aktivnih građana Makarska (MagMa).

-Program je usmjeren na pružanje tehničke pomoći civilnim udrugama u osmišljavanju i realizaciji samostalnih i suradničkih projekata, s ciljem da se iste osnaže kroz razvijanje međusektorske suradnje i javno-civilnog partnerstva. Programom se također želi riješiti problem kroničnog nedostatka suradničkog javnog prostora i opreme te kompetencija i znanja za bolji rad civilnog sektora. Programske aktivnosti odnose se na umrežavanje organizacija civilnog društva, jačanje njihovih kapaciteta za osposobljavanje u pripremi projekata financiranih javnim sredstvima, suradničko planiranje te pokretanje u rad javnog prostora za provedbu suradničkih inicijativa – ističe Petar Kelvišer, predsjednik udruge Ruke i voditelj programa MagMa.

Edukacijske aktivnosti vezane su uz radioničke treninge iz područja zagovaranja u javnim politikama, projektnog planiranja, odnosa s javnošću , fundraisinga, menadžmenta volontera i društvenog poduzetništva. Aktivnosti vezane uz suradničko planiranje vezane su uz pokretanje u rad javnog suradničkog prostora i djelovanja projektnog inkubatora, organizaciju zajedničke javno-zagovaračke aktivnosti Uključi se! te održavanje završne konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati programa.

Kelvišer podsjeća da je do sada je održan inicijalni sastanak udruga koje su se uključile u projekt (trenutno je uključeno sedam udruga), te prva radionica iz istraživanja, analize i zagovaranja u javnim politikama. Edukacijske aktivnosti održavaju se petkom od 10.30 do 12 sati u prostoru Savjetovališta ‘Lanterna’, a mjesta za uključenje predstavnika udruga kao i ostalih zainteresiranih građana još uvijek ima.

Za sve ostale informacije o programu i načinu zainteresirani se mogu obratiti Petru Kelvišeru, voditelju programa na e-mail adresu petarkelviser@gmail.com.

J.M.
 

makarska logo