19°C weather icon

Modernizacija javne rasvjete

Modernizacija javne rasvjete

Modernizacija javne rasvjete

U protekle tri godine račun za električnu energiju Grada Makarske smanjen je sa 1.200.000,00 kuna na 600.000,00 kuna. Taj podatak je posebno zanimljiv zbog toga što je u tom razdoblju postavljeno oko 500 novih rasvjetnih stupova (samo u 2016. godini  200 novih rasvjetnih tijela), a trošak je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 1.200,000,00 kn, dok je Grad pokrio preostali iznos od 800.000.00 kn. Po prvi put u povijesti grada javnu rasvjetu dobili su dijelovi Velikog Brda, Kotišine, Puharića i u drugi rubni dijelovi Makarske.

makarska logo