14°C weather icon

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: Objavljen poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje projekata u 2014. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

05.02.2014.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskazivanje interesa sa sufinanciranje projekata u 2014. godini putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Time ministarstvo i kroz godišnji program nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava, ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, a prihvatljivi
objekti su: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2014. godine.
 
Integralni tekst poziva možete pročitati na internet stranicama www.mrrfeu.hr.

makarska logo