13°C weather icon

Međustranačko vijeće Grada Makarske: Treba staviti moratorij na daljnje koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu

05.05.2015.

Međustranačko vijeće Grada Makarske, na temelju prijedloga vijećnika s aktualnog sata 14. sjednice Gradskog vijeća, održalo je dvije sjednice na temu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Na tematskoj sjednici održanoj 28. travnja usuglašena su stajališta i jednoglasno usvojen zaključak:
«Polazeći od činjenice da je turizam grana koja je izuzetno značajna za ne samo naše područje nego republiku Hrvatsku u cjelini smatramo da bi:
- Vlada Republike Hrvatske trebala staviti moratorij na daljnje koncesije za
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu;
- trebalo provesti širu društvenu raspravu o navedenom pitanju;
- prije svake daljnje eksploatacije treba provesti referendum u 7 županija koje su izravno zainteresirane za eksploataciju ugljikovodika.»

 

makarska logo