14°C weather icon

Lokalni izbori 2017: Objava kandidacijskih lista za izbor gradonačelnika i članove Gradskog vijeća Grada Makarske

05.05.2017.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Makarske dostavilo je pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Makarske, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Makarske na predstojećim lokanim izborima 2017.

 

Lista predloženih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Makarske

 

Kandidacijske liste za izbor članova  Gradskog vijeća Grada Makarske

makarska logo