16°C weather icon

Lista reda prvenstva za kupnju stana iz POS programa

05.10.2008.

7.10.08.

 

Na temelju Rješenja Gradskog poglavarstva Grada Makarske o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu programa POS-a na području Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 4/08) i članka 17. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje (Glasnik Grada Makarske br. 4/08), te provedenog Natječaja objavljenog u listu Makarsko primorje dana 25. ožujka 2008., Povjerenstvo je izvršilo bodovanje i utvrdilo prijedlogLISTE REDA PRVENSTVA
za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje
za Grada Makarsku

koju možete preuzeti

 

OVDJE

makarska logo