- weather icon

Lista prvenstva po javnom pozivu za izdavanje jedne dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske

05.04.2017.

 LISTA PRVENSTVA PO JAVNOM POZIVU ZA IZDAVANJE JEDNE DOZVOLE  ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA  NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE koji je objavljen dana  7.ožujka  2017.  na www.makarska.hr

 

LISTA PRVENSTVA

 

1.DANKO BAGARIĆ, Vukovarska 42, Makarska

   Broj ostvarenih bodova:

-          uredan zahtjev -----------------------------------------------------100 bodova

-          godina proizvodnje vozila  2013---------------------------------- 6 bodova

UKUPNO ----------------------------------------------------------106 bodova

      -    zahtjev podnesen  10.ožujka 2017. god. u 11,30 h

 

2. DRAGAN ROSO, Slavonska 19, MAKARSKA

    Broj ostvarenih bodova:

-          uredan zahtjev---------------------------------------------------- 100 bodova

-          godina proizvodnje vozila 2013---------------------------------- 6 bodova

UKUPNO   ------------------------------------------------------  106 bodova

     -      zahtjev podnesen 10. ožujka 2017.  u 12.50 sati

 

 

Lista prvenstva utvrđena dana 31. ožujka 2017. god. u uredu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske.

 

 

Klasa: 340-05/17-01/1

Ur.broj: 2147/05-04- 02/2-17- 6

Makarska 5. travnja 2017.


 

makarska logo