15°C weather icon

Lista prvenstva po Javnom pozivu za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske

20.02.2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za
obavljanje auto taksi prijevoza

 

 


LISTA PRVENSTVA PO JAVNOM POZIVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE koji je objavljen dana 27. prosinca 2017. na www.makarska.hr

 

IVAN LOZO , Slavonska 11, MAKARSKA
Broj ostvarenih bodova:
- uredan zahtjev ----------------------------------------------------100 bodova
- godina proizvodnje vozila 2018.--------------------------------- 10 bodova
UKUPNO BODOVA ------------------------------------------ 110 bodova

 

MIRO JOVIĆ , Zagrebačka 28, MAKARSKA
Broj ostvarenih bodova:
- uredan zahtjev ----------------------------------------------------100 bodova
- godina proizvodnje vozila 2015.--------------------------------- 7 bodova
UKUPNO BODOVA ------------------------------------------ 107 bodova

 

ANTE KLARIĆ, VELIKO BRDO , Veliko Brdo 164
Broj ostvarenih bodova:
- uredan zahtjev ----------------------------------------------------100 bodova
- godina proizvodnje vozila 2001.--------------------------------- 0 bodova
UKUPNO BODOVA ------------------------------------------ 100 bodova

 


Klasa: 340-05/17-01/8
Ur.broj: 2147/01-03/6-18-7
Makarska, 20. veljače 2018.

 

makarska logo