- weather icon

Lista prvenstva po Javnom pozivu za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske

17.07.2017.

 

Sukladno Javnom pozivu za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske koji je objavljen dana  4. srpnja 2017., Grad Makarska objavljuje listu prvenstva:

  

1. Antonija Melvan , Petorice  Alačevića 43, Makarska

     Broj ostvarenih bodova:

    - uredan zahtjev ----------------------------------------------------100 bodova

   - godina proizvodnje  vozila 2013.---------------------------------  6 bodova

      UKUPNO BODOVA ------------------------------------------  106 bodova

 

 

Klasa: 340-05/17-01/5

Ur.broj: 2147/05-03/6-17-5

Makarska, 17. srpnja   2017.

makarska logo