15°C weather icon

LAG "Adrion": Prezentacija razvojne strategije

19.03.2013.

20.3.2013. LAG „Adrion“ poziva vas na prezentaciju Lokalne razvojne strategije LAG-a „Adrion“. Prezentacija će se održati 21. ožujka 2013. (četvrtak) u višenamjesnkoj dvorani zgrade Grada Vrgorca (prizemlje/Ulica Tina Ujević 8) s početkom u 11,00 sati. Prezentaciju će voditi: Renata Šeperić Petak, izrađivač LRS-a Logička matrica d.o.o. Uvodnu riječ će dati: Katarina Šuta, dipl.ing. – voditeljica Podosdjeka za ribarstvo i ruralni razvoj.
makarska logo