11°C weather icon

Kreativna udruga "Originalni dalmatinski suvenir"

Kreativna udruga "Originalni dalmatinski suvenir"

Kreativna udruga "Originalni dalmatinski suvenir"

 
Kreativna udruga "Originalni dalmatinski suvenir" osnovana je i djeluje s ciljem promicanja kreativnosti, poticanja  i promoviranja vlastoručno izrađenih suvenira.
Osnovni cilj udruge je očuvati tradiciju i dignitet originalnog dalmatinskog suvenira i plasirati ga kao originalnu ponudu kulturnog turizma.
 
KONTAKT:
Ivo Ravlić
+38591615927

Internet adresa: https://www.facebook.com/dalmatinski.suvenir 

makarska logo