15°C weather icon

Kontakti

Centrala Grada Makarske

Kontakt: +385 (0)21 608 400

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.
Kontakt: +385 (0)21 608 401
Fax: +385 (0)21 612 046
Adresa: Obala kralja Tomislava 1
E-mail: gradonacelnik@makarska.hr

 

 

Zamjenici gradonačelnika

Joze Vranješ, mag.ing.el.
Kontakt: +385 (0)21 608 401
Fax: +385 (0)21 612 046
Adresa: Obala kralja Tomislava 1
E-mail: joze.vranjes@makarska.hr

 

Dražen Nemčić,bacc.crim.
Kontakt: +385 (0)21 608 401
Fax: +385 (0)21 612 046
Adresa: Obala kralja Tomislava 1
E-mail: drazen.nemcic@makarska.hr

 

 

Ured gradonačelnika

PREDSTOJNICA

Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 404

predstojnica@makarska.hr

 

 

a) Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća
i gradonačelnika


Viši stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove
Tonći Batinić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 416
priprema.vijeca@makarska.hr
 

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol
Ivana Pleić, dipl.novinarka
Tel: +385 (0)21 608 411
protokol@makarska.hr

 

Stručni suradnik za informatičke poslove
Tel: +385 (0)21 608 408
informatika@makarska.hr
 

Administrativna tajnica
Martina Mustapić Glibota, mag.polit.
Tel: +385 (0)21 608 401
tajnica@makarska.hr

 

 

Referentica za poslove pisarnice i arhive
Klaudija Vujčić
Tel: +385 (0)21 608 410
pisarnica@makarska.hr

 

Referentica za poslove pisarnice i arhive
Mira Roso
Tel: +385(0)21 608 410
pisarnica2@makarska.hr

 

 


b) Odsjek za opće i pravne poslove


Savjetnica za opće i pravne poslove i zastupanje Grada
Tea Botica, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 413
pravna.sluzba@makarska.hr

 

Savjetnik za evidenciju gradske imovine i zastupanje Grada
Bojan Mileta, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 414
upravljanje.imovinom@makarska.hr

 

                                                        c) Odsjek za projekte i razvoj

                                                 

Viša stručna suradnica za projekte i razvoj
Tamara Batinić, mag.medior.publ.
Tel: +385 (0)21 608 411
tamara.batinic@makarska.hr
 

 

Savjetnik za javnu nabavu
Hrvoje Pejić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 409
javna.nabava@makarska.hr

 

 


• Odjeljak za tehničke poslove


Namještenik portir – zaštitar
Josip Grabovac
Tel: +385 (0)21 608 400

 

Namještenik – vozač
Marin Šimić

 

Namještenik – dostavljač
Robert Tomas
Ivica Prgomet

 

Namještenik – čistačica
Branka Radić

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

PRIVREMENI PROČELNIK
Ognjen Radić dipl.ing.građ.
Tel: +385 (0)21 608 440
gospodarenje.prostorom@makarska.hr
 

Administrativna referentica
Margita Cvitanović
Tel: +385 (0)21 608 407

 

 

a) Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Voditelj Odsjeka
Dragan Srzić
Tel: +385 (0)21 608 406
urbanizam@makarska.hr

 

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Katarina Kostanić, dipl. ing.građ.

Tel: +385 (0)21 608 407

 

                                    b) Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

 

Voditelj Odsjeka
Tonći Vuković, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 431
tonci.vukovic@makarska.hrSavjetnica za prostorno planiranje i uređenje grada
Jadranka Selak, dipl.ing.arh.
Tel: +385 (0)21 608 432
nekretnine@makarska.hr

 

 

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

PROČELNIK
Matko Lovreta, dipl. iur.
Tel: 385 (0)21 608 442
komunalne.djelatnosti@makarska.hr

 

Savjetnica za održavanje komunalne
infrastrukture i pripremu građenja

Sonja Duka, dipl.arh.
Tel: +385 (0)21 608 412
planska.dokumentacija@makarska.hr

 

Savjetnik za komunalno gospodarstvo
Siniša Srzić, dipl.oec.
Tel:+385 (0)21 608 443
komunalno.gospodarstvo@makarska.hr
 

 

Savjetnica za imovinsko-pravne odnose i upravni
postupak

Ivna Ribarević, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 444
upravni.postupak@makarska.hr
 

Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, spomeničku
rentu i naknadu za uređnje voda

Nikša Lovreta, dipl.eoc.
Tel: +385 (0)21 608 439
naknade.rente@makarska.hr
 

Referent za nadzor nad poslovima održavanja komunalne
infrastrukture

Frane Šantrić
 

Referentica za gradske poreze
Tihana Ravlić
Tel: +385 (0)21 608 428
gradski.porezi1@makarska.hr

Referentica za gradske poreze
Marina Kostanić
Tel: +385 (0)21 608 427
gradski.porezi2@makarska.hr
 

                                              a) Odsjek komunalnog i prometnog redarstva
 

Voditeljica odsjeka
Jasna Šolić Ćurković, dipl.iur.

 

Referent komunalno-prometni redar

Toni Skako
Stipe Bušelić
Siniša Mračević
Mate Brstilo
Danijel Rašić

 

 


 

                                                     b) Odsjek za poslove izvješćivanja - Gradski
                                                         centar Osejava Makarska

 

Voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja - Gradski centar Osejava Makarska
Milivoj Brkušić, ing.el.

 

Referenti za informiranje, reklamacije i operativne poslove
Slobodan Jerkušić
Vedran Brajković
Danijel Nemčić
Tihomir Barač

 

 

 

Upravni odjel za financije i proračun

PROČELNICA
Angela Kuran, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 405
financije@makarska.hr Savjetnica za knjigovodstvo proračuna i plansko-analitičke poslove
Jadranka Eljuga, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 422

Stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu šteta
Jadranka Mucić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 423

Kleme Radojković, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 426

 

Valentina Bilić, mag.oec.
Tel: +385 (0)21 608 435Računovodstveni referent za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća
Nikola Mrkonjic
Tel: +385 (0)21 608 424

Vesna Svaguša
Tel: +385 (0)21 608 435

Računovodstveni referent za blagajničko poslovanje
Marijana Ursić
Tel: +385 (0)21 608 421

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

PROČELNIK
Dražen Kuzmanić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 415
drustvene.djelatnosti@makarska.hr


 
Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, osobe s invaliditetom i hrvatske branitelje
Krešimir Glibota, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 419
socijalna.skrb@makarska.hr

Savjetnica za kulturu
Sandra Vranješ, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 434
kultura@makarska.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i šport
Marina Andačić Krivić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 433
obrazovanje@makarska.hr

 


 

 

 

 

makarska logo