12°C weather icon

Konstituiran Odbor za školstvo Grada Makarska

03.03.2008.

4.3.08.

 

U ponedjeljak, 3. ožujka 2008. u zgradi Gradskog
 poglavarstva održana je 1., ujedno i 
 konstituirajuća sjednica Odbora za školstvo
 Grada Makarske, na kojoj su nazočili: Ivan
 Ivanda- predsjednik, Marina Jurasović- član,
 Nikola Andačić- član, Stipan Stanić- član i Ante
 Škrabić- član. Osim konstituiranja, tema sjednice
 bili su ciljevi i zadaće Odbora, te razmatranje
 sigurnosne situacije u odgojno-obrazovnim
 ustanovama Grada Makarske. Predsjednik
 Odbora, Ivan Ivanda je pozdravio sve nazočne i zaželio im puno uspjeha u radu, uz obrazloženje ciljeva i zadaća ovog tijela. Odbor broji pet članova i operativno je tijelo koje djeluje pri Gradskom poglavarstvu. Ciljevi i zadaće Odbora su: pratiti stanje i razmatrati svekoliku problematiku makarskog školstva, koordinirati s odgojno-obrazovnim ustanovama u Makarskoj, Vijećem za komunalnu prevenciju Grada Makarske kao i drugim organizacijama i institucijama u vezi rješavanja školskih problema, brinuti o sigurnosti mladih u odgojno-obrazovnim institucijama, razmatrati prijedloge, mišljenja, predstavke i pritužbe svih subjekata u odgojno-obrazovnim institucijama, davati prijedloge i mišljenja Gradskom poglavarstvu Makarske i drugim nadležnim tijelima u svezi sa školskom problematikom; davati prijedloge i poduzimati odgovarajuće mjere za unaprjeđenje makarskog školstva, povezati škole s gradskim institucijama, pomagati pri integraciji djece s posebnim potrebama u redovnu nastavu. Pri rješavanju određenih pitanja Odbor može samostalno osnovati svoja posebna povjerenstva i komisije (Prijedlog je da se osnuje povjerenstvo za utvrđivanje pedagoškog standarda na području grada Makarske, gdje je potrebno osigurati rad škola u jednoj smjeni). Puna suradnja Odbora s Gradskim poglavarstvom te Vijećem za komunalnu prevenciju će dovesti do boljeg stanja u školstvu koje trenutačno traži žurno angažiranje svih gore navedenih institucija.

makarska logo