3°C weather icon

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MAKARSKE

16.06.2009.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske održana je dana 15. lipnja 2009. godine u hotelu Meteor u Makarskoj s početkom u 14.00 sati.

Na temelju članka 60. st. 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 33/01, 10/02, 115/02, 45/03, 43/04, 40/05 i 109/07) i Odluke državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu RH KLASA: 023-01/09-01/133 od 29. svibnja 2009. godine, po ovlaštenju državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, sjednicu je sazvala predstojnica Elena Nosić, dipl. pravnica, a otvorio ju je Silvijo Puljas ispred Ureda Državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Tajnica Gradskog vijeća Lara Rakušić Ivanković je obavila prozivku vijećnika i konstatirala da sjednici prisustvuju sljedeći vijećnici:

 1. DAMIR MENDEŠ
 2. JURE BRKAN
 3. JOŠKO LELAS
 4. ŽARKO KLAPIRIĆ
 5. MARIJA ŽIDIĆ
 6. IVAN PANDŽIĆ
 7. ZVONIMIR GALIĆ
 8. STJEPAN ELJUGA
 9. ANITA PERVAN
 10. ZLATKO GARELJIĆ
 11. MIROSLAV DRUŽIANIĆ
 12. JAGODA MARTIĆ
 13. VIKI PUHARIĆ
 14. TONČI BILIĆ
 15. LORI VELIČKOVIĆ
 16. MIROSLAV DUDAŠ
 17. ŽELJKA MIKAVICA VRANJEŠ
 18. NIKŠA GOJAK
 19. GLORYAN GRABNER

Predstavnik Ureda Državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji g. Silvijo Puljas je na temelju članka 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske konstatirao da su sjednici nazočni svi vijećnici, te je predložen sljedeći

 

dnevni red:

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
 3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća1. Izbor Mandatnog povjerenstva
Na temelju čl. 6. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske 10 vijećnika HDZ-a, HČSP-a, HSP-a i HPB-a dostavili su prijedlog za članove Mandatnog povjerenstva:
1. Zvonimir Galić, predsjednik
2. Gloryan Grabner, član
3. Tonći Bilić, član
Na temelju čl. 6. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske 9 vijećnika SDP-a i HNS-a potpisima su podržali prijedlog izbora Tonća Bilića za člana Mandatnog povjerenstva.

Izbor Zvonimira Galića za predsjednika Mandatnog povjerenstva jednoglasno je usvojen.
Izbor Gloryana Grabnera za člana Mandatnog povjerenstva jednoglasno je usvojen.
Izbor Tonća Bilića za člana Mandatnog povjerenstva jednoglasno je usvojen.

Predsjedavajući je odredio stanku za vrijeme koje je Mandatno povjerenstvo sastavilo Izvješće o provedenim izborima, o izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima vijećnika.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Zvonimir Galić predao je predsjedavajućem Izvješće Mandatnog povjerenstva, ali je na zahtjev vijećnika Nikše Gojaka navedeno Izvješće i pročitano vijećnicima.

Mandatno povjerenstvo je na temelju izbornih rezultata konstatiralo da u Gradsko vijeće Grada Makarske ulaze sljedeći kandidati:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Marko Ožić-Bebek
2. Damir Mendeš
3. Jure Brkan
4. Joško Lelas
5. Žarko Klapirić
6. Marija Židić
7. Ivan Pandžić
8. Zvonimir Galić
9. Stjepan Eljuga
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Zlatko Gareljić
2. Miroslav Družianić
3. Jagoda Martić
4. Viki Puharić
5. Tonći Bilić
6. Lori Veličković
7. Miroslav Dudaš
8. Željka Mikavica Vranješ
9. Nikša Gojak
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKO PRAVAŠKO BRATSTVO – HPB
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. Željko Bagarić

Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da su Marko Ožić Bebek i Željko Bagarić stavili svoje mandate u mirovanje, te su određeni zamjenici Anita Pervan i Gloryan Grabner.

Također je utvrđeno da je najstariji član Gradskog vijeća Ivan Pandžić koji se rodio 13. studenog 1933. godine, te će on predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Vijeća.

Vijećnici Gradskog vijeća primili su Izvješće Mandatnog povjerenstva na znanje, te su na temelju članka 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske dali svečanu prisegu.


3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
Na temelju čl. 9. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske 10 vijećnika HDZ-a, HČSP-a, HSP-a i HPB-a dostavili su prijedlog za članove Povjerenstva za izbor i imenovanja:
1. Stjepan Eljuga, predsjednik
2. Ivan Pandžić, član
3. Gloryan Grabner, član
4. Jagoda Martić, član
5. Nikša Gojak, član
Na temelju čl. 9. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske 9 vijećnika SDP-a i HNS-a potpisima su podržali prijedlog izbora Jagode Martić i Nikše Gojaka za članove Povjerenstva za izbor i imenovanja.

Izbor Stjepana Eljuge za predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja jednoglasno je usvojen.
Izbor Ivana Pandžića za člana Povjerenstva za izbor i imenovanja usvojen je s 18 glasova ZA i 1 PROTIV.
Izbor Gloryana Grabnera za člana Povjerenstva za izbor i imenovanja jednoglasno je usvojen.
Izbor Jagode Martić za člana Povjerenstva za izbor i imenovanja jednoglasno je usvojen.
Izbor Nikše Gojaka za člana Povjerenstva za izbor i imenovanja jednoglasno je usvojen.


4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
Na temelju čl.33. Statuta Grada Makarske 10 vijećnika HDZ-a, HČSP-a, HSP-a i HPB-a dostavili su prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća i to dr. Damira Mendeša.

Izbor dr. Damira Mendeša za predsjednika Gradskog vijeća Grada Makarske jednoglasno je usvojen.

Nakon što je izabran predsjednik Vijeća nastavio je predsjedavati sjednicom.
Na temelju čl. 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske izvela se himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

Na temelju čl.33. Statuta Grada Makarske 10 vijećnika HDZ-a, HČSP-a, HSP-a i HPB-a dostavili su prijedlog za izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća i to:
1. Gloryan Grabner
2. Miroslav Družianić
Na temelju čl.33. Statuta Grada Makarske 9 vijećnika SDP-a i HNS-a potpisima su podržali prijedlog izbora Miroslava Družianića za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Izbor Gloryana Grabnera za potpredsjednika Gradskog vijeće jednoglasno je usvojen.
Izbor Miroslava Družianića za potpredsjednika Gradskog vijeće jednoglasno je usvojen.

Sjednica je završena u 15,00 sati.


makarska logo