19°C weather icon

KONAČNA ODLUKA o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (Ponovljeni javni poziv)

25.11.2019.

Na temelju članka VIII. Ponovljenog javnog poziva za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. Klasa:610-01/19-01/10, Ur.broj: 2147/01-03/3-19-17 od 19. studenog 2019.g.                         Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (u daljnjem tekstu: Komisija za zakup kućica) dana 25. studenog 2019.g. donosi

 

 

KONAČNU ODLUKU

o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (Ponovljeni javni poziv)

 

I.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. su:

 

Redni broj kućice (ugostiteljstvo)

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

8

DALMATIEN REISEN j.d.o.o.

10

MOTO KLUB “KONJATOSI”

14

VATERPOLSKI KLUB “GALEB-MAKARSKA RIVIJERA”

15

MLINAREVIĆ j.d.o.o.

17

MIROSLAV KURILJ vl. obrta za ugostiteljstvo “MAESTRO”

 

II.

  

            Pozivaju se ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica da uplate ukupan iznos ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a te potom pristupe u zgradu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, soba broj 28 II. kat, radi potpisivanja Ugovora o zakupu kućice, najkasnije do 29. studenog (petak) 2019.g. i dostave dokaz o uplati, koji će biti sastavni dio Ugovora.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave ove Odluke ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine uvećan za iznos PDV-a do roka navedenog u prethodnom stavku, Grad Makarska zadržava uplaćenu jamčevinu, a kućicu može ponuditi slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom za tu kućicu.

 

IV.

Primopredaja kućice zakupniku vrši se po predočenju potpisanog Ugovora o zakupu kućice komunalnom redaru Grada Makarske.

 

V.

            Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr

 

 

Klasa:  610-01/19-01/10                                                       

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-28                                                                                             

Makarska, 25. studenog 2019.g.                       

                                         

Komisija za zakup kućica

makarska logo