23°C weather icon

JU Park prirode "Biokovo" u međunarodnom znanstvenom časopisu

09.02.2012.

10.2.2012.

U međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Centarl European Agriculture objavljen članak „Primjena senzornih kamera u procjeni gustoće populacije divokoze u Parku prirode Biokovo“


U četvrtom broju međunarodnog znanstvenog časopisa Journal of Centarl European Agriculture koji je izašao u prosincu 2011. godine objavljen je članak pod naslovom „The applicability of camera trapping to estimate population density of chamois in Biokovo Nature Park“/„Primjena senzornih kamera u procjeni gustoće populacije divokoze u Parku prirode Biokovo“ (autora: Šprem N., Fabijanić N., Protrka K., Popović Z., Bulić A., Šabić B.). Rad je nastao kao rezultat projekta „Monitoring divokoze (Rupicapra rupicapra L.) u Parku prirode Biokovo“ koji se provodi od 2010. godine, pod vodstvom dr. sc. Nikice Šprema sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
Znanstveni rad čiji autori su između ostalih i djelatnici Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ i Hrvatskih šuma d.o.o. - Šumarije Makarska govori o praćenju divokoza senzornim kamerama kao jednim od najrelevantnijih metoda za procjenu brojnog stanja i gustoće populacije divokoze, a primjenjivala se na području Parka prirode Biokovo.
Rad možete pročitati na internetskoj stranici Parka prirode Biokovo www.biokovo.com (link: novosti).
makarska logo