15°C weather icon

JAVNU RASPRAVA o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske

28.06.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD MAKARSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja


Klasa: 350-02/15-20/4
Urbroj: 2147/01-05-02/2-18-206                                          
Makarska, 27. lipnja 2018.  

 

Na temelju članka 96. i 98. Zakona o  prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) i Zaključka gradonačelnika, Klasa: 350-02/15-20/4, Urbroj: 2147/01-05-02/2-18-205    

od 26. lipnja 2018. godine

 

Grad Makarska objavljuje

(ponovnu)

JAVNU RASPRAVU

o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske

 

Javna rasprava sa javnim uvidom  u novi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, broj 08/06, 16/07, 17/08, 19/09, 03/16) održat će se u trajanju od 15 dana, i to od 06. srpnja do 21. srpnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici, u prizemlju zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, svakim danom od 10,oo do 14,oo sati.

 

Javno izlaganje o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, održat će se dana 17. srpnja 2018. g., s početkom u 12 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.

 

Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana. Tekstualni i grafički dio Prijedloga plana bit će objavljen i na službenim stranicama Grada Makarske, na adresi www.makarska.hr , pod poveznicom „Prostorno planska dokumentacija – postupci u tijeku“.    

 

Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

 

Nositelju izrade, odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, zainteresirani građani, pravne osobe, udruge i dr., svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 21. srpnja 2018. godine.

 

Pismena slati na adresu:

 

GRAD MAKARSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Obala kralja Tomislava 1

21300 M a k a r s k a

 

uz naznaku „Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske – javna rasprava“.

 

                                                                                                 v.d. Pročelnika:

                                                                                        Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

makarska logo